Unik servicetjänst - alla reservdelar 

Vi har märkt att det traditionella sättet att underhålla fordon i vår bransch inte alltid är det mest kundvänliga. Det kan vara lång väg till det närmaste servicestället, eller så är den närmaste servicestationen inte tillräckligt sakkunnig.

 

Därför har vi velat utveckla en helt ny, unik service- och garantitjänst. Vi har närmare 200 rekommenderade serviceställen runtom i hela Sverige. Dessutom har vi en nationell servicetjänst som du kan ringa både när det gäller service- och garantiärenden. Ring bara vårt nationella servicenummer 08 5250 3949 så löser vi dina problem!

Skoterns underhåll

Alla eldelar, inklusive motorn, är helt servicefria. Skand skotrarna är utformade på ett sådant sätt, att det är lätt för alla som är händiga att själv utföra bas-service (t.ex. justering av bromsar, byte av växelhusolja). Därmed hittas också

ett lämpligt serviceställe till och med i de flesta byar. Garantin hålls i kraft även om du utför servicen själv. Du kan ringa vår servicetjänst 08 5250 3949 och fråga om närmaste serviceställe. Om du har tilläggsskyddet kan du dessutom få detaljerad servicerådgivning från vår servicetjänst.

Skoterns garanti

Garantin täcker alla fel som uppstår på skotern som inte beror på användaren, även batterierna omfattas av garantin.Du behöver bara använda skotern enligt instruktionerna. Om det uppstår ett fel på skotern som kräver service, ska du alltid kontakta vår servicetjänst först. Då söker vi upp det serviceställe som är närmast dig och ordnar så att de har de reservdelar som behövs. Om du har tilläggsskyddet ordnar vi även transport för skotern till servicestället, och sedan hem tillbaka, eller så kan servicen utföras i ditt hem.

Reservdelar

Eftersom att vi sköter slutmonteringen av skotern själv, har vi så gott som alla reservdelar tillgängliga i lager nu och för en lång tid framöver. Vid behov hittar du en lista över reservdelar på vår hemsida. Om du behöver någon reservdel är det bara att kontakta vår service kundtjänst 08 5250 3949.

Garantitjänst

Välj en garantitjänst efter dina egna behov Basgaranti ingår alltid i priset. Det aktuella priset för tilläggsskyddet hittar du alltid i vår prislista. Du kan jämföra garantitjänsterna i tabellen nedan. På följande sida kan du även läsa mer om tilläggsskyddet. Vår kundtjänst ger dig gärna mer information.

whitetransparent.png

Kundtjänst:

  • Facebook Social Icon